Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Laatste artikelen

In deze rubriek laten wij u kennis maken met mensen zoals u en ik die zich in Zeeuws-Vlaanderen inzetten voor muziek en liturgie. In deze aflevering neemt zuster Wivina, u mee naar Oostburg. Zij en u als lezer, bent te gast bij ……. Rina Marteijn - Goossens.

 

 

Lees meer...   (2 reacties)

Op vrijdag 19 augustus is het slotconcert van de 24e jaargang orgelconcerten in de Cuyperskerk van Sas van Gent. Het wordt gegeven door Hayo Boerema, organist van de Grote of St. Laurenskerk in Rotterdam.

 

Lees meer...
Na een onderbreking van enkele jaren werd op woensdag 20 juli onder leiding van musicus Ad van de Wege weer een wandeling gehouden tussen de drie Aardenburgse kerken. Speciale aandacht was er voor de orgels in deze kerken: het Louis Hooghuysorgel in de heilige Maria Hemelvaartkerk, het Schumacherorgel in de Doopsgezinde kerk 'Het Lam' en het Flentrop-Reilorgel in de Sint Baafskerk.
 
  
Lees meer...

Vanaf de Eerste zondag van de Advent wordt de nieuwe vertaling van het Onze Vader ingevoerd in de liturgie van de eucharistie en andere liturgische vieringen, zoals het getijdengebed. Verschillende toonzettingen zullen in september gepubliceerd worden.


 


Lees meer...

In het 45e jaar van Jongerenkoor Aardenburg heeft het koor een explosief groeiend aantal jongeren. Dirigent Freddy Moens is erg blij met deze ontwikkeling. ,,Met momenteel ruim 25 kinderen hebben we weer een prachtige samenstelling stemmetjes binnen het koor”. Het is het oudste jongerenkoor in West Zeeuws Vlaanderen. Om het jubileumjaar af te sluiten is er op zondag 3 juli om 10 uur in de RK kerk aan de Weststraat te Aardenburg een gebedsdienst die in het teken staat van het jubileum. Thema van de viering, samengesteld door de Werkgroep gezinsvieringen is ‘Maak een vrolijk geluid’.

 

 

Lees meer...

Het was al in september 2014 aangekondigd, maar vanaf het begin van volgende advent (26-27 november 2016) wordt de nieuwe versie van het Onze Vader echt in gebruik genomen: in Nederland én in Vlaanderen zal de katholieke Kerk voortaan dezelfde woorden gebruiken om het Gebed van de Heer te bidden. Het ontbreekt niet aan reacties - positieve én negatieve -  op dit nieuwe gemeenschappelijke gebed. Dat was ook te verwachten bij de wijziging van zo’n vertrouwd en wijdverspreid gebed. Joris Polfliet, Algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (ICLZ) in Vlaanderen schreef onderstaande tekst. Overgenomen van Kerknet.be.


 


Lees meer...

Als medewerkers aan de verschillende liturgische vieringen is het wel noodzakelijk om enige kennis te hebben van de opbouw van de viering waaraan we bijvoorbeeld als koor, dirigent of organist onze medewerking verlenen. In de categorie 'Zang in de liturgie' brengen wij de verschillende momenten onder de aandacht die door een koor gezongen kunnen worden. In de zesde aflevering het 'Onze Vader'.


 


Lees meer...

In deze rubiek laten wij u kennis maken met mensen zoals u en ik die zich in Zeeuws-Vlaanderen inzetten voor muziek en liturgie. In deze aflevering neemt zuster Wivina, u mee naar Axel. Zij en u als lezer, bent te gast bij ....... Mieke oude Kempers.


 


Lees meer...

Welkom beste bezoeker op de site van de Koorkring Zeeuws-Vlaanderen. Op deze site willen wij u informatie van en over de R.K. Kerkkoren in Zeeuws-Vlaanderen brengen. Voor de koren is er gelegenheid om hun adresgegevens door de geven. Dit kan door het formulier in de categorie 'Formulieren'.

Geef ook gerust een reactie over de site.

 

 

Reacties (1)