Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Laatste artikelen

Het volk dat wandelt in de duisternis ziet een helder licht; een glans straalt over hen, die wonen in het land van de dood. Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. Voor uw aanschijn zijn zij vrolijk als mensen, die opgewekt zijn bij de oogst, of jubelen bij het verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar op hem drukt, het blok dat ligt op zijn nek, en de stok van zijn drijver, hebt gij stuk gebroken als in de dagen van Midjan. Want een kind is ons geboren, een Zoon werd ons geschonken; Hem wordt de macht op de schouders gelegd en men noemt Hem: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst. Een grote macht en een onbeperkte welvaart zullen toevallen aan Davids troon en aan zijn koninkrijk, zodat het gegrondvest zal zijn en stevig gebouwd op recht en gerechtigheid van nu af tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer der hemelse machten brengt het tot stand.
Jesaja 9, 1-3.5-6
 
 
 

Het bestuur van Koorkring Zeeuws-Vlaanderen wenst u allen:


een Zalig Kerstmis en alle goeds in 2017!

Reacties

Stichting Maestro en Stichting Koorplein Noord-Brabant hebben tezamen een studiedag georganiseerd op 19 november jl. Nu komt er een tweede studiedag op zaterdag 14 januari 2017, met als gasten Caro Kindt en Jim Jilloffo.Lees meer...

In deze rubriek laten wij u kennis maken met mensen zoals u en ik die zich in Zeeuws-Vlaanderen inzetten voor muziek en liturgie. In deze aflevering neemt zuster Wivina, u mee naar Hulst. Zij en u als lezer, bent te gast bij……. Jo Ivens.


 


Lees meer...

Voor de twintigste keer organiseren de Gezamenlijke Koorkringbesturen in Zeeland, Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, dit jaar op zaterdag 12 november de studiedag Contactdag Zeeland. De studiedag staat open voor iedereen die zich betrokken voelt met en werkzaam is in liturgie en kerkmuziek. Iedereen is welkom in de heilige Willibrordusbasiliek in Hulst.Lees meer...

Vanaf de Eerste zondag van de Advent wordt de nieuwe vertaling van het Onze Vader ingevoerd in de liturgie van de eucharistie en andere liturgische vieringen, zoals het getijdengebed. Verschillende toonzettingen zullen in september gepubliceerd worden.


 


Lees meer...

Welkom beste bezoeker op de site van de Koorkring Zeeuws-Vlaanderen. Op deze site willen wij u informatie van en over de R.K. Kerkkoren in Zeeuws-Vlaanderen brengen. Voor de koren is er gelegenheid om hun adresgegevens door de geven. Dit kan door het formulier in de categorie 'Formulieren'.

Geef ook gerust een reactie over de site.

 

 

Reacties (1)