Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

placedIn het regioblad Tintinnabulum van de Parochie Maria Sterre der Zee, in het nummer dat vooraf gaat aan het Pinksterweekend, schrijft Henny de Koning, werkzaam bij de Dienst Geestelijke Zorg Stichting Curamus een Pastoraal woord dat een verslag is van de zangavond van vrijdag 11 mei 2012 in de H. Willibrordusbasiliek. Wij wilden u haar verslag niet onthouden.

 

 

Lees meer...

Jaarlijks organiseert Koorkring Zeeuws-Vlaanderen in de maand mei een zangavond in één van de kerken van de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen.  Dit jaar zijn we vrijdag 20 mei aanstaande te gast in de heilige Barbarakerk, Europastraat 7, van de geloofsgemeenschap Breskens van de heilige Andreasparochie. De zangavond staat dit jaar in het kader van het heilig Jaar van Barmhartigheid, waarin de liederen en gezangen over barmhartigheid en onze levensopdracht als christen zullen gaan die in de koren goed te gebruiken zijn. Je kunt over barmhartigheid praten, maar als zanger, dirigent of organist kun je er immers het beste over zingen!  Ieder lied, ieder mooi stuk muziek over barmhartigheid brengt mildheid en gerechtigheid dichter bij ons mensen.


 

 


Lees meer...

Vrijdag 16 mei organiseert het koorkringbestuur weer de jaarlijkse zangavond. Dit jaar zijn we te gast in Philippine. Centraal deze avond liederen uit de Vlaamse zangbundel 'Zingt Jubilate'. In de bundel staan vele liederen van Nederlandse componisten en tekstschrijvers, maar tijdens de zangavond concentreren we ons op Vlaamse liederen. Thema van de avond is 'Zing met elkaar'.

 

 

Lees meer...

Binnen het Bisdom van Breda zijn verschillende koorkringbesturen actief onder de vlag van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging. Deze besturen ondersteunen de koren die binnen de kring actief zijn binnen de Rooms Katholieke liturgie. Naast de beide Zeeuwse Koorkringbesturen is ook in de regio Gilze een koorkringbestuur actief die voor de aangesloten koren activiteiten organiseert. De eerste volgende activiteit gaat door op vrijdag 31 januari aanstaande.

 

 

Lees meer...

Vrijdag 22 mei organiseert het bestuur van de Koorkring Zeeuws-Vlaanderen weer haar jaarlijkse Zangavond.  Thema dit jaar is ‘Zend uw  Geest’.We zijn te gast in de Parochie van de H. Maria Sterre der Zee (Oost Zeeuws-Vlaanderen) en we komen samen in de kerk van Sint Jansteen.

 

 

Lees meer...

Jaarlijks organiseert Koorkring Zeeuws-Vlaanderen in de maand mei een zangavond in één van de kerk van de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen. We zijn te gast in de kerk van Koewacht. Thema van de zangavond is dit jaar: "Wanneer ik door de velden ga....". Lofprijzing van de Heer.

 

 

 

 

Lees meer...

Woensdag 29 november aanstaande is er om 19.45 uur, aansluitend aan de woensdagavondviering van 19.00 uur, een interparochiële zangavond in de Heilige Willibrordusbasiliek te Hulst. Het thema van de avond is Advent.

Er zullen door een aantal koren, ook van over de landsgrens, enkele liederen uit hun repertoire worden voorgesteld en gezamenlijk aangeleerd. Medewerking verleent het Dameskoor van de Basiliek. U bent (als zanger) van harte welkom.

Reacties

Naar jaarlijkse traditie houdt het Dameskoor van de H. Willibrordusbasiliek begin oktober een zangavond. U bent vrijdag 5 oktober aanstaande vanaf 19.00 uur welkom om samen met het dameskoor Marialiederen te zingen.

 

 

Lees meer...

Ook dit jaar organiseert het koorkringbestuur een zangavond. Dit jaar besteden we aandacht aan liederen en gezangen die gebruikt kunnen worden in Woord- en Communievieringen. U bent 17 mei van harte welkom in de H. Eligiuskerk te Oostburg.

 

 

Lees meer...

Komende vrijdag, 16 mei, organiseert het bestuur van de Koorkring Zeeuws-Vlaanderen weer haar jaarlijkse Zangavond. Er is een roulatiesysteem binnen de parochies van Zeeuws-Vlaanderen en dit jaar zijn we te gast in de Elisabethparochie (midden Zeeuws-Vlaanderen) en we komen samen in de kerk van Philippine.

 

 

 

 

Lees meer...