Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Met een dubbelconcert op zondag 15 mei 2011 vierde het Emmaüskoor uit Terneuzen hun 40-jarig jubileum.

Het laatste weekend van oktober 2010 vierde het Dameskoor van de Basiliek hun 40-jarig jubileum.

De diocesane afdeling van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging organiseerde in samenwerking met het Sint Franciscuscentrum de jaarlijkse zangdag op zaterdag 12 maart 2016 in de heilige Antoniuskathedraal in Breda. Op het programma stond muziek voor het Jaar van Barmhartigheid.

In de H. Moeder Godskerk in Roosendaal werd zaterdag 13 april 2013 de diocesane Zangdag gehouden, een organisatie van het diocesaan NSGV-bestuur en de Pastorale Dienstverlening van het bisdom van Breda.

Zaterdag 10 mei jl. organiseerde het bestuur van de Diocesane afdeling van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging in het bisdom van Breda haar jaarlijkse zangdag. Dit jaar in samenwerking met het Vormingscentrum i.o. van het bisdom van Breda en in samenwerking met het project 'Geloven in Muziek' van de H. Augustinusparochie Breda.

De heel geslaagde Contactdag Zeeland 2014 zit er op. De 40 deelnemende zangers en zangeressen zijn onderleiding van Jan Schuurmans en Marcel Mangnus enthousiast aan de slag geweest met liederen en gezangen uit Taizé en Iona. Geerten Kok gaf tussen door uitleg over beide gemeenschappen. De dag werd afgesloten met een meditatieve viering volgens de liturgie van Iona met enkele elementen uit Taizé.

Zaterdag 9 november organiseerde de Koorkring voor de 17de keer de studiedag Contactdag Zeeland.

Voor de 16de keer werd op zaterdag 10 november 2012 de Contactdag Zeeland gehouden. Dit maal in de Emmaüskerk in Terneuzen. Het thema dit jaar: "de heilige Geest in ons midden". Centraal stond naast de Mis van de heilige Geest liederen die gebruikt kunnen worden bij Vormsel- en Pinkstervieringen. De dag werd besloten met een eucharistieviering met vicaris Paul Verbeek als voorganger.

In dit album een beeld van de studiedag.