Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.

 

Tijdens de Contactdag 2017 zal aandacht worden besteed aan priester, liturg, bioloog, pater Marist en componist Piet van der Aart. Deze naam klinkt wellicht niet iedereen bekend in de oren. Piet van der Aart was een Pater Marist die de laatste jaren van zijn leven relatief anoniem, maar niettemin bijzonder productief heeft doorgebracht in Hulst. Hij overleed op 21 maart jongstleden en laat een enorm muzikaal oeuvre na. In dit artikel laat Marcel Mangnus u kennismaken met de componist en de muzikale nalatenschap van Piet van der Aart.


 


Lees meer...

Meerstemmigheid in de liturgie, we kennen het allemaal wel. De vele meerstemmige vaste gezangen die ons vanaf de middeleeuwen zijn overgeleverd. Uit een traditie dat de koren de zang op zich namen en als het ware een concert gaven tijdens de eucharistieviering. Het gelovige volk was toen echt toehoorder, de voorganger in het Latijn, wat maar weinig mensen konden verstaan en begrijpen, en het koor boven op het oksaal. Maar er kan en mag veel meer. Wat de mogelijkheden zijn hebben we gehoord tijdens de zangavond, vrijdag 19 mei jl., van Ignace Thevelein in Zuiddorpe.

 

Lees meer...

Vanaf de Eerste zondag van de Advent wordt de nieuwe vertaling van het Onze Vader ingevoerd in de liturgie van de eucharistie en andere liturgische vieringen, zoals het getijdengebed. Verschillende toonzettingen zullen in september gepubliceerd worden.


 


Lees meer...

Via verschillende kanalen bereiken ons vragen over de verschillende onderscheidingen die er zijn bij de verschillende jubilea. In dit artikel geven wij u de verschillende eretekenen en de voorwaarden die eraan verbonden zijn. 

Lees meer...