Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Geschiedenis

De Koorkring Zeeuws-Vlaanderen is ontstaan door samenvoeging van de koorkringen Oost Zeeuwsch- Vlaanderen en  Midden en West Zeeuwsch-Vlaanderen op 1 september 2002.

Voordien waren er in Zeeuws-Vlaanderen twee koorkringbesturen werkzaam. Voor de dertien parochies in Oost Zeeuws-Vlaanderen werd op 13 januari 1990 een koorkringbestuur opgericht. Voor de zeventien parochies in Midden en West Zeeuws-Vlaanderen gebeurde dit op 17 november 1990. Beide besturen werkten samen voor de organisatie van de Contactdag Zeeland. Omdat Oost Zeeuwsch-Vlaanderen geen voltallig bestuur kon samenstellen zijn in 2001 fusiegespreken gestart. Op een gezamenlijke gehouden Algemene Ledenvergadering op zaterdag 29 juni 2002 werd ingestemd met het samengaan van de twee koorkringbesturen.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld