Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Contactdag Zeeland 2012

 

zaterdag, 10 november, organiseert de Koorkring Zeeuws-Vlaanderen voor de zestiende keer de studiedag Contactdag Zeeland. Dit jaar gaat de studiedag door in de Emmaüskerk aan de Alb. Thijmstraat 2 te Terneuzen. Vanaf 13.00 uur is iedere zanger(es), dirigent(e), organist(e), leden van de vormselvoorbereidingsgroepen, pastores, iedere belangstellende van harte welkom.

 

 

Centraal dit jaar staat naast de ‘Mis van de heilige Geest’  liederen die gebruikt kunnen worden tijdens de toediening van het Sacrament van het Vormsel en natuurlijk ook bij het Hoogfeest van Pinksteren.

 

Tijdens de afscheidsviering van vicaris-generaal Vincent Schoenmakers is het lied ‘Kom Geest die mensen inspireert’ gepresenteerd. De week na de presentatie is het lied door leden van drie Zeeuwse koren gezongen tijdens de terugkomdag voor de vormelingen in Bergen op Zoom. Dit lied zal ook ingestudeerd worden tijdens de studiedag.

 

dagindeling

13.00 uur ontvangst koffie en thee

13.30 uur opening door de voorzitter koorkringbestuur

13.35 uur centrale werkwinkel door Frans Bullens

14.45 uur koffie-/theepauze

15.00 uur vervolg centrale werkwinkel

16.15 uur pauze

16.30 uur eucharistieviering (voorganger is vicaris P. Verbeek)

17.30 uur maaltijd (broodjes)

18.30 uur einde

 

 

Iedereen die aan deze dag wil deelnemen kan zich op één van de drie manieren opgeven: ·

 

* Contactdag Zeeland   Mgr. de Backerestraat 5     4529 GR  Eede  

*  per e-mail:  contactdag.zeeland@skynet.be

* de site van de koorkring: www.koorkringzeeuws-vlaanderen.eu

 

* de bijdrage van € 15,00 (lunch en koffie inbegrepen) dient u, gelijktijdig met de inschrijving over te maken op girorekening 67.07.442 ten name van Contactdag Zeeland   Hoogstraat 1    4521 BK  Biervliet

 

Indien één persoon zorg draagt voor meerdere deelnemer(ster)s, wilt u dan ook hun naam, adres en werkwinkelkeuze bij de aanmelding doorgeven.

 

 

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld