Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Contactdag Zeeland 2014

Voor de achttiende keer organiseren de Gezamenlijke Koorkringbesturen in Zeeland, Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, dit jaar op zaterdag 8 november de studiedag Contactdag Zeeland. We zijn dit jaar te gast in de Eligiuskerk te Lewedorp.

 

 

Geroepen zijn tot ……

 

De tekst komt uit een lied van de oecumenische gemeenschap van Taizé.

Binnen de verschillende kerken zijn de meditatieve liederen uit de Franse gemeenschap bekend. Maar iets ouder is de oecumenische gemeenschap in het Schotse Iona. Iona is een klein eiland, kleiner dan Schiermonnikoog, aan de westkust van Schotland. Het is één van de oudste broedplaatsen van het christendom in West-Europa. De eerste Ierse monniken kwamen in 563 aan op het eiland en bouwden er een klooster. In 1938 is de oude abdij gerestaureerd is de thuisbasis van de oecumenische gemeenschap.

  

Programma: 

09.30 uur           ontvangst met koffie/thee

10.00 uur           opening                                                            

10.05 uur           ‘samen zingen’   1                                                                         

door Jan Schuurmans en Marcel Mangnus met liederen uit Taizé en Iona, tevens aandacht voor stemvorming / houding. Tussen het zingen door krijgt u kort uitleg over beide oecumenische gemeenschappen door Geerten Kok.

12.00 uur           lunch met tentoonstelling

12.45 uur           ‘samen zingen’   2               vervolg van de liederen

14.15 uur           pauze

14.30 uur           afsluitende meditatieve viering

15.00 uur           einde

 

Iedereen die aan deze dag wil deelnemen kan zich op één van de drie manieren opgeven: ·

* Contactdag Zeeland     Mgr. de Backerestraat 5     4529 GR  Eede  

*  per e-mail:  contactdag.zeeland@skynet.be

* of via de website - ga naar Contact

 

 

De bijdrage van € 15,00 (lunch en koffie inbegrepen) dient u, gelijktijdig met de inschrijving over te maken op IBAN NL61 INGB  0006 7074 42 ten name van Contactdag Zeeland     Hoogvogelstraat 5    4515 BD  IJzendijke

 

Indien één persoon zorg draagt voor meerdere deelnemer(ster)s, wilt u dan ook hun naam en adres bij de aanmelding doorgeven.

 

 

 

 

Locatie:               H. Eligiuskerk   Burgemeester Lewestraat 11  Lewedorp

Aanvang:            10.00 uur – de deur is open vanaf 09.30 uur

Reacties

Harriëtte Clynkce op 02-11-2014 14:17

Goede middag, ik wil graag meedoen met de contactdag 8 november, maar sta als reserve om te werken en weet pas op het laatste moment of ik inderdaad moet werken.

Is het mogelijk dat ik alsnog mee kom wanneer ik niet opgeroepen wordt en dat ik dan de

€ 15,== op de dag zelf contant betaal? Ik kom dan mee vanuit Hulst met Marina Stockman.

Met vriendelijke groet,

Harriëtte Clyncke

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld