Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Verslag Contactdag Zeeland 2015

'De Psalmen gezongen - ontmoetingen in verschillende tradities' was het thema van de negentiende Contactdag Zeeland. Vanuit heel Zeeland waren 31 deelnemers afgezakt op zaterdag 14 november 2015 naar de H. Eligiuskerk in Oostburg. Samen gingen we aan de slag met materiaal uit het Boek der Psalmen. Composities van de psalmen die we op vele plaatsen in onze liturgie zingen en kunnen zingen.

 

 

 

 

Zaterdag 14 november 2015 Zeeland staat op, Nederland staat op, de hele wereld staat op met het nieuws over de aanslagen in Parijs. De wreedheid en het lot van vele onschuldige mensen doen ons allen huiveren, onze gedachten waren tijdens de zangdag bij hen, in de afsluitende vespers stond pastoor Wiertz stil bij de gebeurtenissen.   

Het Boek der Psalmen vormt het hart van de Bijbel en de inhoud van het boek is waar wij mensen, Christenen, Katholieken voor staan.  Zo is er psalm 88, in de Willibrordvertaling heeft de psalm als titel 'Afgrond en duisternis'. Vincent de Haas, inleider tijdens deze Contactdag, bracht de psalm direct bij de gebeurtenissen in Parijs, maar ook in ons eigen leven wanneer het wat tegen zit.

Met het zingen van de psalmen staan we in een traditie van 3.000 jaar. Je staat dus nooit alleen want gedurende die 3.000 jaar zijn de psalmen telkens opnieuw gebeden en gezongen.

Na de ontvangst met koffie of thee werden de dag geopend door Ronald van Quekelberge, secretaris van Koorkring Zeeuws-Vlaanderen. Het thema van de Contactdag dit jaar is gekozen naar aanleiding van het Jaar van het Gebed in ons bisdom en het universele Jaar van het Godgewijd leven. Het instuderen van de psalmen gebeurde door Jan Schuurmans, medewerker kerkmuziek bij het bisdom en dirigent van de Kathedrale Cantorij.  Voor de begeleiding mochten we rekenen op de medewerking van Marcel Mangnus, organist van de H. Willibrordusbasiliek te Hulst. Tussen het zingen van de verschillende psalmen gaf Vincent de Haas uitleg over het Boek der Psalmen en de gezongen psalmen. Vincent is werkzaam als diaken in de Augustinusparochie in Breda, daarnaast voor zes uur in de week voor de Katholieke Bijbelstichting en hij is docent psalmen aan de Priester- en Diaken Opleiding Bovendonk. Op een heel inspirerende manier gingen we samen op weg in het Boek der Psalmen.

Bij veel mensen zijn de psalmen uit beeld geraakt. De wisselende gezangen in het gregoriaans (introïtus, graduale, alleluia, offertorium en communie) zijn overwegend psalmteksten, voor velen van ons wellicht niet te verstaan omdat ze in het Latijn worden gezongen. Op zijn tijd is het dan ook nodig om ons te herbronnen en daarbij komen we ook terecht bij de psalmen. In de verschillende liturgievieringen die we kennen zingen we psalmen, na de Eerste lezing de antwoordpsalm vertaald door Ad Bronkhorst. Daarnaast kunnen we psalmen zingen als intredezang, offerandezang, communiezang op teksten van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde, Huub Oosterhuis......... maar ook van Taizé en Iona worden ons psalmen aangereikt.

Heel enthousiast en intensief werden de psalmen ingestudeerd, het 'samen zingen' werd onderbroken door de lunch. De zangdag werd besloten met de vespers met ingestudeerde psalmen, waarna iedereen verrijkt terug naar huis gingen.

 

De Contactdag Zeeland 2016 wordt  gehouden op zaterdag 12 november 2016 in de H. Willibrordusbasiliek in Hulst en zal aansluiten bij het heilig Jaar van Barmhartigheid.

 

Meer foto's van de Contactdag in de map albums.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld