Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Contactdag Zeeland 2016

 

Voor de twintigste keer organiseren de Gezamenlijke Koorkringbesturen in Zeeland, Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, dit jaar op zaterdag 12 november de studiedag Contactdag Zeeland. De studiedag staat open voor iedereen die zich betrokken voelt met en werkzaam is in liturgie en kerkmuziek. Iedereen is welkom in de heilige Willibrordusbasiliek in Hulst.


 


Dit jaar krijgt de studiedag als thema: "zingen van barmhartigheid"

In aansluiting op het Bijzonder Heilig Jaar van Barmhartigheid gaan we aan de slag met liederen van en over Barmhartigheid. In de Heilige Schrift horen we geregeld over de barmhartigheid van God.

In de liederen en gezangen die op het programma staan wordt niet alleen over Gods barmhartigheid gezongen, maar ook onze levensopdracht als christen zullen aanbod komen. Liederen die in de koren goed te gebruiken zijn. Je kunt over barmhartigheid praten, maar als zanger, dirigent of organist kun je er immers het beste over zingen! Ieder lied, ieder mooi stuk muziek over barmhartigheid brengt mildheid en gerechtigheid dichter bij ons mensen. Onder leiding van Jan Schuurmans (dirigent) en Marcel Mangnus (organist/pianist) aan we aan de slag met het zingen van de liederen van barmhartigheid. Tussen het zingen door geeft Wiel Hacking uitleg over het heilig jaar en liederen van barmhartigheid.  

 

De studiedag  begint om  10.00 uur, maar vanaf 09.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. Om 12.00 uur is de lunch met tentoonstelling van koormateriaal. Het middagprogramma vatten we om 12.45 uur terug aan. Om 14.30 uur is er een korte pauze en we besluiten om 15.00 uur de dag met een afsluitende viering. De afsluitende viering is voor iedereen toegankelijk.

 

Iedereen die aan deze dag wil deelnemen kan zich op één van de drie manieren opgeven:

* Contactdag Zeeland   Mgr. de Backerestraat 5     4529 GR  Eede 

*  per e-mail:  contactdag.zeeland@skynet.be

*  via de website www.koorkringzeeuws-vlaanderen.eu en ga vervolgens naar ‘contact’.

* de bijdrage van € 15,00 (lunch en koffie inbegrepen) dient u, gelijktijdig met de inschrijving over te maken op IBAN NL61 INGB 0006 7074 42  ten name van Contactdag Zeeland  Hoogvogelstraat 5  4515 BD IJzendijke

 

Indien één persoon zorg draagt voor meerdere deelnemer(ster)s, wilt u dan ook hun naam en adres bij de aanmelding doorgeven.

     Locatie:           H. Willibrordusbasiliek Steenstraat 2     4561 AS  Hulst

    Aanvang:        10.00 uur – de deur is open vanaf 09.30 uur

 

 

Iedereen is van harte welkom.  Aarzel niet en stuur deze uitnodiging door naar mensen die je kent en wellicht ook geïnteresseerd zijn.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld