Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

In gesprek met ......

In deze rubriek laten wij u kennis maken met mensen zoals u en ik die zich in Zeeuws-Vlaanderen inzetten voor muziek en liturgie. In deze aflevering neemt zuster Wivina u mee naar Sas van Gent. Zij en u als lezer, ben te gast bij ...... Freddy Janssens.

 

 

Op een heel warme dag had ik een afspraak met Freddy. Mijn vingers verbrandden bijna aan de knopjes om de ramen te openen, zo heet was het in de auto. Er was gelukkig nog een plaatsje in de schaduw, waar ik kon parkeren. In huis was het heel koel, het was fijn om daar te vertoeven.

Freddy, wil je wat vertellen over jezelf en je afkomst?

“Ik ben geboren in Nieuwe Molen bij Koewacht. We woonden bij opa en oma. Met vijf mensen in een heel klein huisje van de boerderij. Mijn vader had de vlassersschool gedaan, maar werkte bij een koppelbaas, hij was o.a. verlader van schepen. Later zijn we dan verhuisd naar ’t Zand. Bij dat huis hadden we meer land, waarop kerstbomen werden gekweekt. Vader werkte toen als stratenmaker, hard werk om de kost te verdienen. Moeder zorgde dat thuis alles goed draaide. In 2003 zijn ze naar een bejaardenwoning gegaan en hebben ze het huis verkocht.”

“Ik ben enig kind. Na de lagere school ben ik naar de Ambachtsschool gegaan in Hulst, waar ik metaal heb gedaan. Daarna ben ik naar de M.T.S. in Terneuzen  gegaan waar ik werktuigbouwkunde heb gedaan. Al tijdens het laatste jaar ben ik begonnen aan de Lerarenopleiding op de avondschool. En dan moest ik in militaire dienst. Daar had ik het makkelijk als telefonist. Toen ik uit dienst kwam kon ik aan de slag bij Rijkswaterstaat. Het laatste jaar van de lerarenopleiding deed ik overdag en daarna nog een jaar voor het Pedagogische Diploma. Ik was van plan om in het onderwijs te gaan, maar er was geen werk.

“In 1973 zijn we getrouwd en kregen twee dochters. Ik ging toen werken bij de Glasfabriek in Sas van Gent en volgde in de avonduren de lerarenopleiding voor wiskunde en 2e graads werktuigbouwkunde. De glasfabriek was toen al in Franse handen, zodat we het noodzakelijke Frans moesten leren. Ik heb ook nog Hogere Bedrijfsleiding gedaan bij het ISW. Na 10 jaar ben ik gaan werken bij de Sociale Verzekering en wel bij de Medische Dienst voor beoordeling van arbeidsongeschiktheid. Daar heb ik mensen die hun eigen werken niet meer konden doen, kunnen helpen om een nieuwe start in hun leven te kunnen maken en te zien of men in aanmerking kon komen voor een uitkering uit het Arbeidsongeschiktheidfonds. In 2013 ben ik dan met prepensioen gegaan, zo kreeg ik een zee van vrije tijd. Niet dus, actieve mensen kunnen niet stil zitten.”

 

Hoe ben je bij de kerk betrokken geraakt?

“Mijn ouders waren heel kerk betrokken. Als kind zong ik in het knapenkoor. Onze twee dochters waren hier in Sas ook lid van het jeugdkoor. Ze moesten dan gebracht en opgehaald worden. Dan kun je op en neer rijden of wachten tijdens de repetities. Daardoor ben ik ook lid geworden. In de jaren 60 van vorige eeuw was het koor heel bekend, er werden ook geregeld bandopnames gemaakt. Door studie vertrokken de jeugdige leden, waardoor de samenstelling van het koor veranderde.  In de loop der jaren is er veel veranderd, maar de leden met liefde voor het samen zingen, hebben volgehouden. Toen het koor, inmiddels ‘Sas Chante’ genoemd, 50 jaar bestond, waren er nog twee leden van het eerste uur, echte volhouders dus. Het jeugdkoor is gestart met een eigen ensemble, door de jaren heen vielen er steeds meer instrumenten weg, zodat het koor verder ging met pianobegeleiding. De leden werden steeds ouder en door verschillende omstandigheden ontvielen ons leden. Nieuwe leden kwamen er jammer genoeg niet bij. Na 51 jaar waren we genoodzaakt om te stoppen. Enkele leden hebben zich aangesloten bij het Sint Ceciliakoor in Philippine.”

 

Wat deed je verder nog in de parochie?

“Eigenlijk te veel om op te noemen: secretaris van de Parochiekerncommissie,  Caritas, van het Comité Elisabethdagen, kasbeheerder in Sas van Gent en betrokken bij de Vastenactie, het Regioblad en beheerder van de R.-K.  kerk in Sas.”

Freddy hartelijk dank voor het gezellige gesprek.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld