Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Meerstemmigheid in de liturgie - verslag zangavond Zuiddorpe

Meerstemmigheid in de liturgie, we kennen het allemaal wel. De vele meerstemmige vaste gezangen die ons vanaf de middeleeuwen zijn overgeleverd. Uit een traditie dat de koren de zang op zich namen en als het ware een concert gaven tijdens de eucharistieviering. Het gelovige volk was toen echt toehoorder, de voorganger in het Latijn, wat maar weinig mensen konden verstaan en begrijpen, en het koor boven op het oksaal. Maar er kan en mag veel meer. Wat de mogelijkheden zijn hebben we gehoord tijdens de zangavond, vrijdag 19 mei jl., van Ignace Thevelein in Zuiddorpe.

 

Zoals in de inleiding al aangegeven denken velen bij meerstemmigheid in de liturgie en dan specifiek in de viering van de eucharistie aan de meerstemmige vaste gezangen of een meerstemmig koorstuk dat het koor tijdens de offerande of communie zingt. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden die aansluiten bij de kern van het liturgievieren.

Naast de wisselende en vaste gezangen in de eucharistie zijn er nog vele delen die gezongen kunnen worden. Als je een voorganger hebt die goed kan zingen, kan er een wereld van mogelijkheden voor je open gaan. Alle onderdelen van de liturgie kunnen gezongen worden. In het gregoriaans zijn er vele mogelijkheden, dus moeten we die mogelijkheid ook in de volkstaalliturgie hebben.

In het Altaarmissaal staan voor de verschillende riten muzikale eenstemmige recitatieve zettingen: kruisteken, begroeting, gebeden, prefatie, zegen en wegzending... Ignace Thevelein heeft bij verschillende riten meerstemmige muziek geschreven. Als voorganger en koo dit samen kunnen verwezelijken, dan kan het vieren van liturgie de activiteit van de samen komende gemeenschap verrijken. Een vierstemmige amen zal heel wat activer klinken dan een snel uitgesproken 'amen'.

De laatste regel van openingsgebed, gebed over de gaven en het gebed na de communie, gezongen door de priester, en het vierstemmig 'Amen' door het koor. Muziek: Ignace Thevelein.

 

De deelnemers, uit verschillende koren uit Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en de Bevelanden, hebben heel actief en enthousiast de muziekbundel doorgenomen en ingestudeerd.

 

Foto's van de zangavond kunt u bekijken in het foto album.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld