Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Contactdag Zeeland 2012

Voor de 16de keer werd op zaterdag 10 november 2012 de Contactdag Zeeland gehouden. Dit maal in de Emmaüskerk in Terneuzen. Het thema dit jaar: "de heilige Geest in ons midden". Centraal stond naast de Mis van de heilige Geest liederen die gebruikt kunnen worden bij Vormsel- en Pinkstervieringen. De dag werd besloten met een eucharistieviering met vicaris Paul Verbeek als voorganger.

In dit album een beeld van de studiedag.