Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
DSC02887.JPG

Ronald van Quekelberge, secretaris van de koorkring, leest de Tweede lezing uit de brief van de Paulus aan de Korintiers (Kor. 6, 13c-15a.17-20).