Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Diocesane zangdag 'Hemelvaart en Pinksteren'

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

de afsluiting van de zangdag, Jan Schuurmans dankt iedereen voor zijn deelname en wenst iedereen een goede terugreis naar alle delen van ons bisdom