Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Het programma voor de vijftiende Contactdag Zeeland is bekend. De studiedag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 12 november en staat open voor iedereen die werkzaam is met Liturgie en Kerkmuziek. Wij hopen ook u op de studiedag te mogen begroeten.

Lees meer...

In het Hebreeuws worden de Psalmen 'tehillim' genoemd, in het Nederlands te vertalen met 'lofliederen'. Ons woord psalmen is afgeleid van het Griekse werkwoord dat 'spelen op een snaarinstrument' betekent. De naam 'psalmen' wijst er dus op dat deze teksten onder begeleiding van muziekinstrumenten ten gehore werden gebracht. In de psalmen is er meerdere malen sprake van harpen, citers, trompetten, blaasinstrumenten en slaginstrumenten.

Verheerlijk de Heer, alle landen, weest blij, verheugt u en zingt.

Zingt voor de Heer bij de citer, met citer- en psalterspel.         

Laat schallen trompet en bazuin en juicht voor de Heer, uw Koning. 

 

 

 

 

Lees meer...

De zestiende Contactdag is weer achter de rug. Dit jaar had het Koorkringbestuur gekozen voor een korter programma. Voorgaande jaren bestond de studiedag uit twee dagdelen, nu alleen in de middag.

 

 

Lees meer...

Zaterdag 12 november ging voor de 15de keer de studiedag Contactdag Zeeland door. Ook dit jaar in de Sint Eligiuskerk te Oostburg.

 

 

Lees meer...

Op 9 december 1995 zijn de drie toenmalige koorkringbesturen in het dekenaat Zeeland (Noord- en Midden Zeeland, Oost Zeeuws-Vlaanderen en Midden en West Zeeuwsch-Vlaanderen) tot een samenwerking gekomen die uitmondde in een studiedag in Zeeland.         

Dit om de koorleden, dirigenten en organisten die de reis naar het Brabantse te ver vonden een leerrijke dag dichter bij huis aan te bieden. De opzet was toen om te studiedag te laten rouleren door het dekenaat. Echter al heel snel haakte, door bestuursproblemen, de koorkring Noord- en Midden Zeeland af. Zodat de organisatie volledig in handen kwam van Zeeuws-Vlaanderen. De laatste jaren is de deelname van boven de Westerschelde gestegen en vragen zij om de studiedag eens te organiseren boven de Westerschelde.

Bij de start in 1997 is afgesproken om elk jaar een andere locatie te kiezen. Zo waren we te gast in de
Opstandingskerk in Terneuzen  (11 oktober 1997), Conferentiecentrum De Elderschans in Aardenburg (7 november 1998), de dependance van de Zeeuwse Muziekschool in Hulst (13 november 1999), het Gregoriuscentrum in Axel (11 november 2000), de R.K. basisschool in Oostburg (10 november 2001), Zeldenrust-Steelantcollege (9 november 2002, zaterdag 8 november 2003, zaterdag 13 november 2004), R.K. basisschool Antonius in Sluiskil (zaterdag 12 november 2005), Zeldenrust-Steelantcollege Terneuzen (zaterdag 11 november 2006), Zeldenrust-Steelantcollege Terneuzen (zaterdag 10 november 2007), Antoniusschool en H. Antonius van Paduakerk in Sluiskil (8 november 2008), H. Eligiuskerk en Sint Bavoschool in Oostburg (14 november 2009) en H. Elgiuskerk in Oostburg (13 november 2010).


Reacties

Hier vindt u de locatie waar de Contactdag Zeeland 2011 gehouden wordt. Tevens hebben wij op de plattegrond de parkeergelegenheden aangegeven.

Lees meer...