Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Jubileum de Westenwind Breskens

De afgelopen periode waren er twee koren die hun veertig jarig bestaan mochten herdenken. In
de volgende artikelen besteden we hier nog aandacht aan.

In 1971 werd op initiatief van pastoor Omer Gielliet en schoolhoofd Fonny Maas het jongerenkoor Breskens opgericht. In het begin bestond het koor voor de helft uit kinderen van de R.K. Basisschool de Schelpenhoek en voor de andere helft uit volwassenen, meestal ouders, uit Breskens.

Halverwege de jaren 70 van vorige eeuw was het koor naar 74 leden gegroeid. Het repertoire waarvoor werd gekozen bestond uit gospels en moderne popmuziek , vaak nummers uit de top 40 van onder andere The Beatles, Simon & Garfunkel, John Denver, Bob Dylan…. De melodieën werden voorzien van een passende Nederlandse tekst. Er werd opgetreden in heel Zeeuws-Vlaanderen en ook in België werden er vieringen opgeluisterd met (voor die tijd) vooruitstrevende muziek. In de begeleidingsband waren verschillende instrumenten. In de loop der jaren waren Hypoliet de Ruijsscher, Leanne Lampo en Arnold de Ruijsscher verbonden als organist. Arnold zelfs ruim 34 jaar. Verder waren er nog de gitaristen Andre Boidin en Johan de Boer, drummers Richard Corijn, Rene Verstraete en Peter Groosman en ten slotte nog trompettist Joop Tanghe. Bij het zilveren jubileum van het koor mocht dirigent Fonny Maas de pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontificae” ontvangen.

Omdat de jongeren, net zoals op andere plaatsen, langzamerhand het koor verlieten en de overblijvers een jaartje ouder werden werd in 1996 besloten om de naam Jongerenkoor Breskens te veranderen in koor “de Westenwind”. Een naam waardig aan het vissersdorp en ook omdat het koor met zijn muziek nog steeds een frisse wind wil laten waaien.

Op 19 september 2003 overleed medeoprichter en dirigent Fonny Maas waarna Adrie de Lobel, die tijdens de ziekte van Fonny hem verving, het dirigeerstokje overnam. Twee jaar geleden, op 14 december 2009, werd tijdens het optreden in woonzorgcentrum de Hooge Platen in Breskens afscheid genomen van Arnold de Ruijsscher. Amper een half jaar later overleed hij. Het koor heeft sinds 1 mei 2010 in Hanneke Varkenvisser een nieuwe organiste gevonden, zij wordt ondersteund door Bernard Ingels op drums.

Tijdens de eucharistieviering op Eerste Pasen in een overvolle H. Barbarakerk in Breskens werd het veertigjarig jubileum gevierd en werd Thea Maas, het enige lid dat vanaf het begin erbij is geweest, verrast met de gouden speld en oorkonde van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging. De jubileumviering werd voorgegaan door medeoprichter Omer Gielliet em. en bijgestaan door Ria Koops – Kramer (pastoraal werkster). Na de viering was er een kleine receptie in de koffiekelder waarna de koorleden het jubileum vierden met een heerlijke brunch.

 

 

Reacties

thilla veugen kools op 19-04-2016 20:21

hallo ik ben thilla veugen kools en ik wil graag in contact komen met leanne lampo,

daar ik andersniet weet hoe haar te bereiken .Vroeger kwam zij met haar ouders in SIBBE

logeren in cafe romantica en dan trokken wij samen op en speelden bij ons in de wei ,

ik zou het leuk vinden om haar opnieuw te spreken .

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld