Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Jubileum Jongerenkoor Aardenburg

Zondag 3 oktober 2010 opende het Jongerenkoor Aardenburg het jubileumjaar met een eucharistieviering in de parochiekerk van Aardenburg.

Op zondag 3 oktober vierde het Jongerenkoor Aardenburg haar 40-jarig jubileum met een speciale eucharistieviering in de H. Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg. Aansluitend was er een receptie met tentoonstelling in de kerk. Voorafgaand aan deze dag waren er zoveel mogelijk oud-leden van het koor uitgenodigd om naar de jubileumviering te komen, waar dan ook velen gehoor aan hadden gegeven. Zo’n tweehonderdvijftig mensen woonden de viering bij waarin zowel in woord als in zang werd teruggeblikt op de afgelopen 40 jaar. Onder begeleiding van het eigen combo zong het koor van eenvoudige liederen uit de beginperiode tot aan recent vierstemmig werk.  Tijdens de viering werd door dirigent Freddy Moens aandacht gevraagd voor de geldinzamelingsactie waar twee van de koorleden bij betrokken zijn, de moeder en zus van Yorick die de zeldzame ziekte Fybrodisplasia Ossificans Progressiva (F.O.P.) heeft. De extra collecte, waarvoor ruimhartig werd gegeven, werd voor onderzoek naar deze ziekte beschikbaar gesteld.

 

Na de viering was er een door het kerkbestuur aangeboden receptie waar men onder het genot van een hapje en een drankje gezellig kon bijpraten. Ook kon men bij de tentoonstelling aan de hand van foto’s, krantenknipsels en beeldmateriaal terugkijken op de geschiedenis van het koor. De foto’s blijven de komende weken nog in de kerk te bezichtigen. ’s Middags was er voor de huidige leden van het koor een feestelijke middag met barbecue. Het weer werkte uitstekend mee, zodat er lekker buiten gezeten kon worden en de jeugd zich konden vermaken op een springkussen. Ook dit is kenmerkend voor het Jongerenkoor, dat met dit soort nevenactiviteiten graag zorgt voor een goede onderlinge band tussen de leden.  Het jaarlijkse kerstconcert, dit jaar op zaterdag 18 december, zal ook in het teken staan van het 40-jarig jubileum en in het voorjaar zal het Jongerenkoor nog een jubileumconcert geven om het jaar gepast mee af te sluiten.

 

Het Jongerenkoor, in 1970 opgericht met enthousiaste steun van wijlen pastoor Martens, is in de loop van de jaren uitgegroeid naar een volwaardig en enthousiast koor voor jong en oud. Het koor telt momenteel 75 leden. Jongens en meisjes vanaf groep 4 tot aan volwassenen van 60 jaar kunnen lid worden. Het bestuur van het koor wil graag iedereen bedanken die zich heeft ingezet om deze feestelijke viering van het jubileum mogelijk te maken. De ouders van Yorick willen alle aanwezigen heel erg bedanken voor hun bijdrage aan het onderzoek naar F.O.P. Het geld zal worden overgemaakt aan de Ifopa (www.ifopa.org), die het onderzoekslaboratorium in Amerika aanstuurt.

 

Het Jongerenkoor repeteert elke donderdag in het Aardenburgse dorpshuis. Hebt u interesse ga gerust eens langs. Want ook zij kunnen nog leden gebruiken.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld