Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Jubileum West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor

Afgelopen jaar herdacht het West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor het feit dat het veertig jaar geleden werd opgericht. Tijdens de viering van zondag 18 december 2011 werd het feestjaar afgesloten tijdens de viering in de Sint Eligiuskerk te Oostburg.

Dankzij het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) deed het gebruik van de volkstaal haar intrede in de liturgie. Dat had op veel plaatsen tot gevolg dat het vertrouwde Latijn verdween uit de eredienst. Tal van dichters en componisten zorgden voor een lawine van eigentijdse liederen en het eeuwenoude “Gregoriaans”, dat zijn oorsprong vind in de Joodse synagogale en tempelzang, dreigde naar het achterplan te verdwijnen. Paus Gregorius I maakte de eerste ordening, maar ook later werden er nog nieuwe gezangen geschreven. In kloosters, abdijen en de grote kerken werd het Gregoriaans gezongen. Aan de Domkerken was er een kapittel verbonden die dagelijks de Getijden (Metten, Lauden, Terts, Sext, Noon, Vesper en Completten) verzorgden. Zo is bekend dat de Onze Lieve Vrouwekerk van Aardenburg in 1296 een kapittel had, naast de twee pastoors waren er 36 kapelaans. Wanneer een hoofdkerk geen kapittel had bestond er wel een Koorgezelschap. De koren zoals wij die nu kennen zijn meestal het begin van de 19de eeuw ontstaan. In alle parochiekerken was er wel een mannenkoor dat het Gregoriaans tijdens de vieringen zong. De koren stonden meestal onder leiding van het hoofd van de school of een andere onderwijzer.

 

Toen na het Tweede Vaticaans Concilie het Gregoriaans in West Zeeuws-Vlaanderen in verval dreigde te geraken, ontstond aan het einde van het jaar 1970 na een bijzondere gebeurtenis het West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor onder impuls van Emiel Steijaert uit Slijkplaat en Achiel Verschoore uit Breskens. Onder leiding van organist/dirigent Achiel Verschoore kwamen er zangers uit verschillende parochies. De eerste viering waaraan het koor zijn medewerking verleende was in de reeds aan de eredienst onttrokken kerkje van de ‘Sterre der Zee’ in Slijkplaat. In de zomer van 1983 overleed de organist/dirigent en na een interim van enkele maanden door Jan-Pieter van Driel uit Terneuzen, traden in september 1983 Walter Dierick uit Aardenburg en Anniek Taalman uit Schoondijke, respectievelijk dirigent en organiste, aan. Anniek werd in 1992 opgevolgd door koorlid Willy van Limmen uit Philippine die orgellessen had gevolgd bij Edward De Geest, organist-titularis van de Gent Sint Baafskathedraal.

 

In de jaren tachtig van vorige eeuw groeide het koor gestaag en telde op zeker moment 28 actieve leden uit de hele regio. Jaren trok het koor door Zeeuws-, Oost- en West-Vlaanderen en verleende zijn medewerking aan twee radio-opnames van Omroep Zeeland. Naast het opluisteren van reguliere weekendvieringen, verleend het koor ook medewerking aan jubileum-, huwelijk- en uitvaartvieringen in de regio of daarbuiten. Maar het jubileumjaar wordt echter in mineur afgesloten.

 

Per 31 december 2011 stoppen zowel dirigent Walter Dierick (hij wordt 75 jaar) en organist Willy van Limmen (drukkere activiteiten als organist/dirigent van het koor van Philippine) hun werkzaamheden voor het koor. De vacature voor de organist is met enkele personen momenteel al ingevuld, maar het koor is nog steeds druk op zoek naar een geschikte dirigent. Tijdelijk neemt koorlid Ronald van Quekelberge deze taak op zich.

 

In de viering van zondag 18 december 2011 om 10.45 uur in de H. Eligiuskerk te Oostburg wordt afscheid genomen van de dirigent en organist. U bent allen van harte welkom om het jubileumjaar af te sluiten en afscheid te nemen van de muzikale leiding van het koor.Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld