Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Josephine Hamelinck

In de rubriek laten wij u kennis maken met mensen zoals u en ik die zich in Zeeuws-Vlaanderen inzetten voor muziek en liturgie. In deze aflevering neemt zuster Wivina u mee naar Vogelwaarde. Zij en u als lezer bent te gast bij ......... Josephine Hamelinck.

 

 

 

 

Erg vroeg aangekomen bij Josephine viel me het juweel van de tuin op. Heel symbolisch staat er een open hek zomaar in het grasveld. Dit geeft de openheid aan, een ieder is er welkom. Verder zie ik nog meer symbolen die staan voor haar levenshouding. Nadat de koffie is ingeschonken beginnen we het gesprek. Eerst natuurlijk over haar afkomst.

 

‘Mijn ouders zijn nadat ze getrouwd zijn in Hengstdijk gaan wonen, tussen de kerk en het café in. Hier lag gelijk de basis voor mijn liefde voor muziek. Vanuit de kerk maakte ik kennis met het Gregoriaans en vanuit het café kwam de wereldse en vrolijke muziek. Misschien dat ik daardoor van vele genres van muziek houd.  Mijn moeder zong altijd. Mijn vader was schoen- en gareelmaker van beroep en daarnaast werkte hij nog op de boerderij op Dorpzicht  zijn ouderlijk thuis, nu Stichting ‘La Salette’. Ons gezin telde 8 kinderen, 3 jongens en 5 meisjes.’

‘Na de lagere school ging ik een jaar naar de huishoudschool in Groenendijk. Hier leerde ik de zusters van Etten kennen. Daarna ben ik naar Oudenbosch op kostschool gegaan om de opleiding voor onderwijzeres te volgen, bij de zusters Franciscanessen. Nadat ik geslaagd was kon ik in Zeeuws-Vlaanderen op de lagere school aan de slag, eerst in Kapellebrug, daarna in Hulst.’

 

Hoe is de liefde voor muziek ontstaan?

‘Wel zoals ik al zei, mijn moeder zong altijd buiten aan de waskuip en bij het onderhoud van het huis. Een eindje verderop, ook in het ‘centrum’ van Hengstdijk  liet een welluidende stem zich horen, die met haar dagelijkse werk buiten bezig was.  In het weekend klonk de muziek van het café naast ons. Thuis zongen we de liedjes van school. Met dat alles gaf muziek een positieve levenshouding in ons gezin. Meester Mangnus leerde ons zeer veel liedjes. Bovendien gaf hij de grondbeginselen mee – notenleer volgens de Ward-methode –  Op kostschool, dat was dan zo rond 1955, zat ik in het koor en zongen we Gregoriaans. Tot voor kort  heb ik in het kerkkoor van Stoppeldijk gezongen.  -Wie zingt, bidt dubbel – woorden komen namelijk krachtiger over. Een melodie geeft aan woorden ondersteuning vanuit het hart en het schept een bepaalde sfeer.’

 

Je hebt lang op school gewerkt, werd daar ook aan muziek gedacht?

‘Ik heb veel met muziek gedaan op school. De verplichte lesuren, maar ook ter ondersteuning in de les. Zo bijvoorbeeld bij het aanleren van woorden en het ritmisch aanleren van sommen. Ook vaak zingen in een “verloren minuutje”. In scholen moet veel meer gezongen worden en iets met muziek gedaan worden, daar ben ik van  overtuigd. Jammer dat het steeds minder gebeurt.

 

 Muziek:

- verheft je hart   - doet je nadenken   -ontwikkelt je fantasie   - doet je boven alles uitstijgen   - het verdiept het leven in tijden van vreugde en van verdriet   - doorbreekt isolement   - geeft kans om het beste in jezelf en in anderen op te halen   - draagt bij aan een positieve levenshouding

 

In onderstaand gedichtje zegt Josephine  wat muziek voor haar betekent.  Na nog een voedzaam vruchtendrankje, beëindigden wij ons gesprek. Josephine hartelijk dank voor je medewerking.

 

  

 

Reacties

Agnes jansen Quax op 08-01-2017 10:37

Mooi, heb het gegebruikt voor de bedank kaart voor de muzikant die komt spelen vandaag in een zorgcentrum in gemeente  Nuth

Bedankt Agnes

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld