Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Laudate é benedicete mi signore - Contactdag Zeeland 2013

Voor de zeventiende keer organiseert de Koorkring Zeeuws-Vlaanderen dit jaar op zaterdag 9 november de studiedag Contactdag Zeeland. De studiedag staat open voor iedereen die zich betrokken voelt met en werkzaam is in liturgie en kerkmuziek.

 

 

Dit jaar krijgt de studiedag als thema:

 

Laudate é benedicete mi signore

 

De tekst komt uit het loflied van broeder zon geschreven door Sint Franciscus. Op het einde van zijn leven, toen hij zwaar ziek was,  schreef hij deze tekst, in de lofzang van de schepselen komen  termen van broeder en zuster voor. Opmerkelijk is ook dat Franciscus niet alleen de mooie aspecten van de schepping weergeeft, maar ook ziekte en dood een plaats in het leven van de christen weet te geven.

 

 

     Wees geprezen mijn Heer,                                                                                 

     om Uw schepping die ons voedt

     om de overvloed van moeder Aarde;

     die de bloemen en kruiden

     en vruchten groeien doet

     en wat leeft verhoogd in waarde.

 

 

  

 

Dagindeling

09.30 uur           ontvangst met koffie/thee

10.00 uur           opening  

10.05 uur           samen zingen - 1 -                                                     

                         Jan Schuurmans / Marcel Mangnus

                         liederen die betrekking hebben op Sint Franciscus.

                         Het ochtendgedeelte besluiten met een korte uitleg door vicaris  Paul Verbeek

 12.15 uur           lunch

                          Met tentoonstelling

13.00 uur           ‘samen zingen’ 2                                                              

                         Jan Schuurmans / Marcel Mangnus

                         vervolg van de liederen

14.40 uur           pauze 

15.00 uur           eucharistieviering (voorganger is vicaris Verbeek)

16.00 uur           einde

 

 

Iedereen die aan deze dag wil deelnemen kan zich op één van de twee manieren opgeven: ·

* Contactdag Zeeland

   Mgr. de Backerestraat 5     4529 GR  Eede  

*  per e-mail:  contactdag.zeeland@skynet.be

 

 

* de bijdrage van € 15,00 (lunch en koffie inbegrepen)    

   dient u, gelijktijdig met de inschrijving over

   te maken op girorekening 67.07.442 ten name van

   Contactdag Zeeland 

   Hoogvogelstraat 5    4515 BD  IJzendijke

 

 

Indien één persoon zorg draagt voor meerdere deelnemer(ster)s, wilt u dan ook hun naam en adres bij de aanmelding doorgeven.

 

Locatie:              H. Willibrordusbasiliek  -  Steenstraat 2  Hulst

Aanvang:            10.00 uur – de kerk is open vanaf 09.30 uur

 

 

Iedereen is van harte welkom.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld