Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Jubileum Sint Gregoriuskoor Sint Jansteen

Wanneer er gelegenheid is om een feest te vieren, moeten we dat zeker doen. Zo ook eind deze maand. Het Sint Gregoriuskoor uit Sint Jansteen viert namelijk het zeventig jarig jubileum. En dat mogen ze natuurlijk niet zomaar laten voorbij gaan. Iedereen mag er deelgenoot van zijn op zondag 23 februari aanstaande.

 

 

 

Reeds zeventig jaar verzorgt het Sint Gregoriuskoor de erediensten in de H. Johannes de Doperkerk in Sint Jansteen.  Het koor werd op 24 februari 1944 op initiatief van onderwijzer Wim Bartz opgericht. De bedoeling was om naast het bestaande kerkkoor te starten met een nieuw Gregoriaans koor. De start was goed, het koor telde 32 leden die onder leiding van de oprichter wekelijks de vieringen verzorgden in de parochiekerk. Het was in die tijd gebruikelijk om de alom bekende meerstemmige missen te zingen. Het koor had oorspronkelijk de taak het verzorgen van die missen en de opleiding van jonge koorleden voor het Sint Caeciliakoor.

Al spoedig ontstond er tussen beide koren een conflict, plaatselijk bekend als het processieconflict. Dit had tot gevolg dat het Sint Caeciliakoor het bijltje erbij neer gooide en het Sint Gregoriuskoor alleen verder moest. Het koor kreeg ook grote bekendheid buiten de eigen parochie. Want op 22 juli 1951 werd voor de eerste maal een radiomis voor de KRO verzorgd. Er volgden er nog 49.

Het koor kreeg na het Tweede Vaticaans Concilie ook te maken met de intrede van de volkstaal. Naast het Gregoriaans kwamen er ook Nederlandse liederen op het programma. Maar toen het Gregoriaans meer en meer op de achtergrond begon te raken werd in overleg met de pastoor afgesproken dat het pas opgerichte dameskoor de missen in de volkstaal zou zingen. In die periode liep het leden aantal geleidelijk aan terug.

Met een korte onderbreking van 15 maanden gaf Wim Bartz op Tweede Paasdag in 1976 zijn ontslag als dirigent. Het ledental liep in die jaren terug. Na een korte periode dat Anton de Waal dirigent was, nam op 2 november 1976 Martin Polspoel de leiding van het koor op zich. Er werd een oproep gedaan en het koor kreeg er negen leden bij. Na een moeizame periode van inwerken van de nieuwe leden besloot Polspoel met het koor door te gaan. Wel ging hij verder met de uitvoering van het Gregoriaans volgens de opvattingen van dom Cardine. Dat ging wel ten kostte van een aantal van de leden. 

Het koor verzorgt nog steeds een paar keer per maand de viering op zaterdagavond en op de feestdagen. Op vraag van parochianen verzorgt het koor een Requiemmis en ook zijn ze geregeld te horen in naburige kerken.

 

Zondag 23 februari wil het koor stil staan bij het 70-jarig jubileum. De feestdag start met een eucharistieviering in de kerk van de H. Johannes de Doper in Sint Jansteen. Voorganger in de viering is pater Reurs. Het koor zingt de gezangen van de Mis van de H. Johannes de Doper. Aansluitend is er een receptie in de kerk met gelegenheid om het koor te feliciteren.

 

Om 16.00 uur is er een Mariastonde in de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Eecken in Kapellebrug. Op het programma staan Gregoriaanse gezangen ter ere van Maria die aansluiten bij de afbeeldingen van de zeven ramen vooraan in de kapel. De ramen geven de zeven traditionele geheimen van Maria. Tussendoor wordt er verteld over de geschiedenis van de kapel en haar luidklok.

 

Iedereen wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn bij beide momenten.

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld