Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Verslag Contactdag Zeeland 2014

Op een stralende zaterdag, 8 november, kwam een groep van 40 zangers en zangeressen vanuit alle windstreken naar de Eligiuskerk in Lewedorp. De beide koorkringbesturen in Zeeland, Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, organiseerden er voor de achttiende keer de studiedag Contactdag Zeeland. Voor het eerst werd de dag georganiseerd boven de Westerschelde. Driekwart van de deelnemers kwam dit jaar dan ook van boven de Westerschelde.

 

 

 

Centraal in de zangdag stonden dit jaar liederen en gezangen vanuit de oecumenische gemeenschappen van Taizé en Iona. De dag werd geopend door Ronald van Quekelberge die zeer verheugd was met de hernieuwde samenwerking tussen beide koorkringbesturen. Al verschillende jaren verlenen Jan Schuurmans en Marcel Mangnus hun medewerking aan de dag. Onder leiding van Jan ging de groep eerst aan de slag met het inzingen, daarna kwamen eerste liederen uit Taizé. Het was heel opmerkelijk dat alles zo vlot ingestudeerd raakte. De groep was heel enthousiast en in heel korte tijd waanden we ons in de sfeer van Taizé. Na enkele liederen gaf Geerten Kok een korte inleiding over de gemeenschap.

Veel jongeren bezoeken jaarlijks een week de gemeenschap, van maandag tot vrijdag. De stilte staat in de vieringen van de gemeenschap centraal. In de maandagse viering wordt de stilte heel vaak doorbroken door gehoest, hoe verder je in de week komt wordt de 10 minuten stilte echt stiller. De gezangen uit Taizé zijn repeterende gezangen vanuit de Bijbel of vanuit de teksten van de kerkvaders.

Daarna stapten we over op liederen van uit Iona. Deze gemeenschap is voor veel deelnemers nog onbekend. In de liturgieboekjes van de Abdij van Berne komt geregeld het lied ‘Wij zijn het lichaam’ voor. Velen zingen het graag maar wisten niet dat het een typisch lied uit Iona is. In Iona zijn de accenten van de Keltische spiritualiteit sterk aanwezig (aanwezigheid, pelgrimage en gedichten/Bijbelteksten). Vanuit de abdij van Iona is de kerstening van Schotland begonnen door Columba, zoals Willibrordus dat in de Nederlanden heeft gedaan.

George Mac Load, dominee die net voor de oorlog arbeiders jongens samenbracht en liet ze de gebouwen restaureren. Hieruit is na de oorlog een gemeenschap ontstaan. De leden van de gemeenschap hebben 5 regels: het gebed, delen en verantwoording van de besteding van geld, delen en verantwoording van de besteding van de tijd, inzet voor vrede en gerechtigheid, onderlinge ontmoeting. De gemeenschap is oecumenisch. Er is een direct vertrouwen in Gods aanwezigheid, dicht bij de aarde, bijdragen aan recht en vrede, verantwoording afleggen aan elkaar en aan God, mogelijkheid tot een nieuw begin.

De week in Iona is ook van maandag tot en met vrijdag en wordt gevuld vanuit het gebed. De dinsdag is een dag van pelgrimage. Ze trekken dat het eiland op en gaan langs bij de zusters Ursulinen. Vanuit de leefregels van de gemeenschap blijkt hoe ze in het leven staan met God en tussen de mensen.

Na het zingen van de liederen en de beide inleidingen van Geerten was het tijd voor de lunch. De tafels met materiaal werd druk bezocht. Dit jaar was er speciale aandacht voor Gregoriaans en de verschillende liedbundels die binnen de kerken gebruikt worden.

Heel enthousiast gingen de deelnemers in de middag verder met het instuderen van de liederen. Bij enkele gezangen vanuit Taizé kwamen nu ook de verzen ter sprake en werden ingestudeerd. Na een koffie/theepauze werd de zangdag afgesloten met een meditatieve viering volgens de ochtendliturgie van Iona. Met ook een element, de lichtritus waarin alle deelnemers een kaarsje ontstoken, van Taizé. Tijdens de viering werden de liederen gezongen die gedurende de dag waren ingestudeerd. Het was een indrukwekkende afsluiting van een prachtige dag, met dank aan de begeleiders, Jan en Marcel, en de enthousiaste deelnemers.

 

In de map albums kunt u een fotoreportage van de dag bekijken, klik hier.

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld