Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Contactdag Zeeland 2015

Voor de negentiende keer organiseren de Gezamenlijke Koorkringbesturen in Zeeland, Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, dit jaar op zaterdag 14 november de studiedag Contactdag Zeeland. De dag begint om 10.00 uur, maar iedereen is vanaf 09.30 uur welkom in de H. Eligiuskerk in Oostburg.

 

 

 

 

 

 

 

De studiedag staat open voor iedereen die zich betrokken voelt met en werkzaam is in liturgie en kerkmuziek. Dit jaar krijgt de studiedag als thema:

 

                     "de psalmen gezongen"

                         ontmoetingen in verschillende tradities

 

Het Boek der Psalmen is een verzameling van 150 liederen. Liederen die het dagelijks leven in de  tijd van voornamelijk Koning David bezingen. De wisselende gezangen in het gregoriaans zijn grotendeels psalmverzen.

Na het Tweede Vaticaans Concilie, toen de liturgie in de volkstaal werd gevierd, werden de psalmen, voor vele componisten op muziek gezet. In onze liturgische vieringen kunnen we op verschillende momenten psalmen zingen. De antwoordpsalm na de Eerste Lezing in de vertaling van Ad Bronkhorst o.p., daarnaast zijn de psalmen in het Abdijboek, dat gebruikt wordt in het getijdengebed. De psalmen daarin zijn vertaald door Ida Gerhardt en  Marie van der Zeijde. Vanuit Taizé worden ons korte liederen aangereikt op psalmteksten.

"Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest". (Kol. 3, 16).

 

Dagindeling

09.30 uur     ontvangst met koffie/ thee

10.00 uur     opening

10.05 uur     'samen zingen'  1             door Jan Schuurmans en Marcel Mangnus

                   Tussen het zingen door krijgt u korte uitleg over het Boek der Psalmen door Vincent de Haas.

12.00 uur     lunch met tentoonstelling

12.45 uur     'samen zingen' 2 - vervolg van het ochtendprogramma

14.25 uur     pauze

14.45 uur     afsluitende vespers

15.00 uur     einde van de studiedag

 

Werkwinkelleiders

Jan Schuurmans (1958) sloot in 1986 de opleiding Piano docerend-musicus af bij Theo Bles aan het Brabants Conservatorium te Tilburg. Na zijn piano-opleiding is hij Kerkmuziek gaan studeren aan het Nederlands Instituut  voor Kerkmuziek te Utrecht. De studie koordirectie heeft hij door middel van privélessen daarna nog voortgezet bij Krijn Koetsveld te Amersfoort.

Jarenlang was Jan dirigent van het parochiekoor te Teteringen, het Middelburgs Kamerkoor, het Tallis-ensemble te Made en het Oosterhouts Kamerkoor.

Vanaf oktober 2001 is Jan werkzaam als kerkmusicus in de Antoniuskathedraal te Breda. Daar vervult hij de functie van cantor en dirigent van de Kathedrale Cantorij. Daarnaast is hij als medewerker kerkmuziek werkzaam bij het Bisdom van Breda en bij de uitgeverij van de Abdij van Berne te Heeswijk. Sinds 2006 is Jan als docent kerkmuziek verbonden aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven.

 

 

 

 

Marcel Mangnus (1986) volgde zijn muzieklessen aan de Zeeuwse Muziekschool te Hulst. Hier kreeg hij onder andere les van Jos Vogel. Verder volgde hij solfège en koorzang aan de stedelijke Muziekacademie te Sint-Niklaas.

Na zijn middelbare schoolperiode studeerde Marcel verder aan het koninklijk Conservatorium te Gent bij orgeldocent Ignace Michiels, kathedraalorganist in Brugge. In 2007 behaalde hij zijn Bachelorsdiploma Uitvoerend Musicus en in 2009 schreef hij zijn scriptie en presenteerde zijn eindproject. In 2010 behaalde hij zijn Masterdiploma Uitvoerend Musicus. Hij slaagde met de grootste onderscheiding voor het Eindexamen Orgel in de Kathedraal te Brugge. Tevens behaalde hij het diploma Lerarenopleiding in de muziek (Muziekpedagogie).

Marcel is organist-titularis van de Sint Willibrordusbasiliek te Hulst, waarhij het Frans-barokke Loys-Isoré orgel uit 1610 bespeelt. Hier is hij als organist verbonden aan het Dameskoor van de Basiliek en de Cantorij der Basiliek. Als uitvaart-organist is Marcel werkzaam in de Maria Sterre der Zee parochie (Oost Zeeuws-Vlaanderen) en België. Daarnaast heeft hij een eigen lespraktijk en is lid van de Orgelcommissie te Hulst en is adviseur van Koorkring Zeeuws-Vlaanderen.

 

 

 

Vincent de Haas (1953) groeide op in Sassenheim en ging na de lagere school naar het Sint Bonaventuralyceum in Leiden, destijds geleid door de Franciscanen. Na zijn eindexamen moest hij in militaire dienst, waarna hij korte werkzaam was op een bank. Een jaar na een vakantie in Rome ging Vincent theologie studeren aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam. Daarna was hij werkzaam op verschillende locaties in het land. Eerst in de Zaanstreek, als jongerenwerker in Oldenzaal.

Eén van zijn vroegere docenten wist Vincent te overtuigen een proefschrift te schrijven over de relatie tussen de bijbel en het jongerenwerk, bijbel en moderne cultuur. Na zijn promotie kwam hij in 1996 als studierector in het Bisdom van Breda terecht. Eerst bij de Dienst Opleiding en Vorming en later voegde zich daar de Priester- en diakenopleiding Bovendonk in Hoeven bij. Hij was speciaal verantwoordelijk voor de vorming en beoordeling van de pastoraal werk(st)ers. In 2007 keerde hij terug naar het pastorale werk in Breda-Oost en Teteringen. Zondag 4 november wijdde bisschop Muskens Vincent tot diaken in de Sintn Willibrorduskerk te Teteringen.

 

Opgave

Iedereen die aan deze dag wil deelnemen kan zich op één van de drie manieren opgeven:

* schriftelijk:  Contactdag Zeeland,  Mgr. de Backerestraat 5,  4529 GR  Eede

* per mail:     contactdag.zeeland@skynet.be

* via het contact formulier op deze website

 

De bijdrage van € 15,00 (lunch en koffie/ thee inbegrepen) dient u, gelijktijdig met de inschrijving over te maken op IBAN  NL61 INGB 0006 7074 42 te name van  Contactdag Zeeland,  Hoogvogelstraat 5,  4515 BD  IJzendijke.

Indien één persoon zorg draagt voor meerdere deelnemer(ster)s, wilt u dan ook hun naam en adres bij de aanmelding doorgeven.

 

Locatie:     H. Eligiuskerk,  Sint Eligiusplein 17 te Oostburg

Aanvang:   10.00 uur - de deur is open vanaf 09.30 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld