Koorkring Zeeuws-Vlaanderen
Zing van de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing van de Heer.
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Door de wereld gaat een woord - Contactdag Zeeland 2017

Voor de eenentwintigste keer organiseren de Gezamenlijke Koorkringbesturen in Zeeland, Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, dit jaar op zaterdag 11 november de studiedag Contactdag Zeeland. De dag begint om 10.00 uur, maar iedereen is vanaf 09.30 uur welkom in de Sint Willibrordkapel (Badhuisweg 4) te Domburg.


 


Het thema van de studiedag dit jaar is: 'Door de wereld gaat een woord'. Het is de titel van een lied van tekstschrijver Jan Wit (1914-1890). Maar het is ook een realiteit vanuit ons gelovig zijn. Het Woord dat ons vanuit de heilige Schrift wordt aangereikt en waarmee we uitgezonden worden in de wereld.

Een voorbeeld daarvan is het Evangelielied. Wanneer het Evangelie wordt voorgelezen worden al onze zintuigen gemobiliseerd. We gaan rechtstaan, we gebruiken kaarsen en wierook. We gaan met eerbied om met het Woord van de Heer. Het zijn woorden die ons richting geven, ze zijn vol van wijsheid. Die woorden gevat in een lied laten ons dan door de wereld gaan.

Daarnaast besteden we ook aandacht aan composities van pater Piet van der Aart. Toen hij op 21 maart jongstleden overleed, liet hij een groot muzikaal oeuvre na. Organist Marcel Mangnus leerde pater Piet van dichtbij kennen. In het artikel over de muzikale erfenis van pater Piet op deze website kunt u meer over hem en zijn werk lezen.


De studiedag begint om 10.00 uur, maar vanaf 09.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. Om 12.00 uur is de lunch. Het middagprogramma vatten we om 12.45 uur terug aan. Om 14.30 uur is er weer een kort pauze en we besluiten om 15.00 uur de dag met een afsluitende viering, die voor iedereen toegankelijk is.

iedereen die aan deze dag wil deelnemen kan zich op één van de drie manieren opgeven:

* Contactdag Zeeland   Mgr. de Backerestraat 5  4529 GR  Eede

* per e-mail: contact.zeeland@skynet.be

* via de website: www.koorkringzeeuws-vlaanderen.eu en ga vervolgens naar 'contact'.


De bijdrage van € 15,00 (lunch en koffie inbregepen) dient u, gelijktijdig met de inschrijving, over te maken op IBAN NL61 INGB 0006 7074 42 ten name van Contactdag Zeeland  Hoogvogelstraat 5  4515 BD  IJzendijke. Indien één persoon zorg draagt voor meerdere deelnemer(ster)s, wilt u dan ook hun naam en adres bij de aanmelding doorgeven.


Locatie: Badhuisweg 4  Domburg

Iedereen is van harte welkom. Aarzel niet en stuur deze uitnodiging naar mensen die je kent en wellicht ook geïnteresseerd zijn.
 

 Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld